Polityka prywatności

Dane osobowe osób kontaktujących się z FABRIC WORLD SP. Z O.O., zarówno przez wysłanie wiadomości e-mail jak i listownie będą przetwarzane przez FABRIC WORLD SP. Z O.O. z siedzibą w Sułkowicach przy ul. 11 Listopada 99, 32-440, jako administratora danych w celu przekazywania Państwu informacji dotyczących usług i produktów oferowanych przez FABRIC WORLD SP. Z O.O. oraz w celu udzielania odpowiedzi na kierowane przez Państwa zapytania.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania Państwu ww. informacji przez FABRIC WORLD SP. Z O.O. W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby FABRIC WORLD SP. Z O.O. lub przesłać wniosek na adres listownie lub drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce RODO, ujęte tam informację dot. przysługujących uprawnień mają zastosowanie do danych osobowych pozyskiwanych ww. sposób.