fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje osôb prichádzajúcich do styku so spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota, odoslaním e-mailu aj poštou spracuje spoločnosť Studio4U Piotr Piechota so sídlom v Sułkowiciach na ul. 11 Listopada 99, 32-440, ako správca údajov, ktorý vám poskytuje informácie o službách a produktoch ponúkaných spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota a odpovedať na vaše otázky.
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich zmenu. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné, aby ste poskytli vyššie uvedené informácie. informácie prostredníctvom Studio4U Piotr Piechota, Na uplatnenie uvedených práv sa môžete obrátiť na sídlo spoločnosti Studio4U Piotr Piechota alebo pošlite žiadosť na adresu poštou alebo elektronicky.
Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov možno nájsť na karte GDPR, informácie o nárokoch v nej obsiahnutých sa vzťahujú na osobné údaje získané z vyššie uvedených spôsobom.

118GROUP
hodnotené / založené na Hodnotenie zákazníkov
Fabric World
11 Listopada99 32-440 Sulkowice, Malone
telefón: + 48692415929